Wednesday, December 05, 2007

ஆற்காடு வீராசாமி...... ஹி ஹி ஹ்ஹி

என்னத்தை சொல்ல......... இந்த ஆற்காடு அடிக்கிற கூத்து தாங்க முடியலைடா சாமி. இவங்களை எல்லாம் மந்திரியாக்கி.... காலக் கொடுமை தான் போங்க.

No comments: